Alcohol

Hieronder vindt u veel informatie over alcohol:

Wat is alcohol?
Wat zijn de effecten van alcohol?
Wat zijn de risico’s van alcohol?
Hoe herken je alcoholgebruik?
Hulp nodig?

Wat is alcohol?

Alcohol is een organische verbinding die verschillende scheikundige vormen kan hebben. Als over “alcohol” gesproken wordt, wordt meestal ethanol bedoeld: dit is de vorm van alcohol die in verschillende soorten dranken zit, zoals bier, wijn, mixdranken, whisky en port. Deze alcoholhoudende dranken zijn door de maatschappij sociaal geaccepteerd als genotmiddel, ondanks de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de verslavende eigenschappen. Door deze verslavende eigenschappen wordt alcohol tot de harddrugs gerekend.
Alcohol is een natuurlijk product dat ontstaat door het vergisten van suikers uit granen of vruchten. Het proces van gisten zorgt ervoor dat suikers worden omgezet in alcohol en koolzuur. Door dit natuurlijke gistingproces ontstaat er een drank met een alcoholpercentage van maximaal 15 procent. Dit wordt ook wel zwak-alcoholhoudende drank genoemd, enkele bekende voorbeelden hiervan zijn wijn en bier.
De andere categorie zijn sterk-alcoholhoudende dranken, deze worden verkregen door het destilleren van zwak-alcoholhoudende dranken. Bij het destilleren vindt een proces plaatst waarbij door verhitting en afkoelen van zwak-alcoholhoudende alcohol een hoger alcoholpercentage in drank wordt verkregen. Bekende voorbeelden van sterk-alcoholhoudende dranken zijn likeur, advocaat en port.

Wat zijn de effecten van alcohol?

Hieronder vind je een overzicht van het effect van alcohol per aantal glazen. Uiteraard verschilt het effect per persoon (onder meer afhankelijk van gewicht, leeftijd en persoonlijke omstandigheden). Het overzicht geeft inzicht in het effecten van alcohol voor de gemiddelde persoon die regelmatig drinkt. Voor jongeren of mensen die maar weinig drinken, is het effect nog veel sterker.

1-2 glazen

Na 1 tot 2 glazen beginnen de eerste veranderingen van stemming en gedrag. Men wordt vrolijker, ontremd, ontspannen en minder moe. Voor beginnende bestuurders is de limiet om nog te mogen rijden 0,2 promille. Dit is voor mannen ongeveer één glas, voor vrouwen minder dan één glas. Voor niet-beginnende bestuurders is de limiet voor verkeersdeelname 0,5 promille. Dit komt overeen met ongeveer twee glazen voor mannen en voor vrouwen iets minder.

2-3 glazen

Bij het innemen van 2 tot 3 glazen worden de polsslag en ademhaling versneld. Bloedvaten direct onder de huid verwijden zich, waardoor men een warm gevoel krijgt. Daarnaast gaan smaak-, reuk- en gezichtsvermogen achteruit. Ook de eetlust neemt toe en men moet sneller naar de wc.

4-8 glazen

Na 4 tot 8 glazen worden gedrag en stemming zeer duidelijk veranderd; men overschat zichzelf en is aangeschoten. De werking van het geheugen wordt verminderd en men heeft meer moeite met het beoordelen van situaties. Bij het gezichtsvermogen treedt een tunneleffect op (je ziet dus minder aan de zijkant). Jongeren met weinig ervaring met alcohol en een laag lichaamsgewicht kunnen bij zeven glazen al een alcoholvergiftiging oplopen. Bij een alcoholvergiftiging is er sprake van acuut levensgevaar; je zenuwstelsel is zo sterk verdoofd dat je in coma kunt raken.

9-14 glazen

Alle voorgaande lichamelijk effecten worden nog meer versterkt, daarnaast neemt de kans op misselijkheid en overgeven toe. De drinker gaat zich zeer emotioneel gedragen en zelfkritiek neemt af. Men gaat dubbelzien, zwelt op, pupillen worden groter en het gezicht wordt rood.

14-18 glazen

Diverse zintuigen raken verdoofd en de drinker is verward en afwezig. Wat men hoort en ziet, dringt nauwelijks door. Deze hoeveelheid alcohol leidt tot veel negatieve effecten: verlies of vermindering van de spraak en ademhaling, ongevoeligheid voor pijn, moeilijk zelfstandig lopen en agressief gedrag.

18+ glazen

Er vindt intoxicatie van het lichaam plaats (alcoholvergiftiging). Ademhaling en polsslag vertragen zodanig dat men bewusteloos of zelfs in coma kan raken, de ademhaling kan stoppen en men heeft een grote kans op een hartstilstand.

Wat zijn de risico’s van alcohol?

Op de korte termijn zijn er de volgende risico’s:

 • Ontremming. Dat kan leuk zijn, maar ook leiden tot ruzies, agressief gedrag of onveilige seks.
 • Afname van de reactiesnelheid. Dit is onder meer gevaarlijk in het verkeer.
 • Verlaging van testosteron. Een erectie of zaadlozing krijgen gaat dan moeilijker.
 • Nachtrust. Alcohol is slecht voor de nachtrust, je slaapt minder diep.
 • Kater. Knallende hoofdpijn, misselijkheid en je moe en slap voelen zijn het gevolg.
 • Alcoholvergiftiging. Van duf en behoorlijk onwel, tot bewusteloos en comateus.
 • Slechte adem. Alcohollucht.
 • Geheugen. Soms weet iemand niet meer wat er allemaal gebeurd is. De informatie in het kortetermijngeheugen is niet doorgegeven aan het langetermijngeheugen.

Op de lange termijn zijn er de volgende risico’s:

 • Verslaving. Iemand krijgt lichamelijke en/of sociale problemen door het gebruik.
 • Op korte termijn bestaat het risico dat je aankomt van alcohol, maar als je meer en vaker gaat drinken, bestaat juist de kans dat je vermagerd of ondervoed raakt. Dat komt doordat alcohol in grote hoeveelheden wel een vol gevoel geeft en je dus minder honger hebt.
 • Door overmatig alcoholgebruik kan een vetlever ontstaan. Dit kan al gebeuren na een paar dagen flink drinken. Dit herstelt zich als men weer stopt met drinken. Bij langdurig alcoholgebruik kan de lever ontstoken raken (alcoholhepatitis). Blijft men veel drinken, dan worden de levercellen echt vernietigd en vervangen door bindweefsel (levercirrose). De lever is dan onherstelbaar beschadigd.
 • Het maagslijmvlies kan gaan ontsteken.
 • Veel drinken kan gevolgen hebben voor het geheugen, de concentratie en het kritisch en analytisch kunnen denken. Het kan zelfs vroegtijdige dementie veroorzaken. Dit kan variëren van een verminderd geheugen tot het optreden van het zeer ernstige Korsakovsyndroom.
 • Er een duidelijk verband tussen alcoholgebruik en kanker van mond, keel, strottenhoofd en slokdarm, lever en de dikke darm. Vrouwen hebben een verhoogd risico op borstkanker.
 • Het drinken van alcohol vermindert de vruchtbaarheid bij de man en vrouw. Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan leiden tot miskramen, vroeggeboorte, mentale ontwikkelingsachterstand zoals het geheugen, intelligentie en rekenen. Bij welke hoeveelheden alcohol schade aanbrengt aan het ongeboren kind, is afhankelijk van de genetische aanleg van de moeder. Bij sommige vrouwen kunnen slechts enkele glaasjes al grote schade veroorzaken. Bij de ernstigste vorm van alcoholschade, FAS (foetaal alcohol syndroom), hebben kinderen ernstige emotionele en geestelijke problemen en vaak een verstandelijke handicap. De gevolgen van FAS en andere alcoholschade zijn onherstelbaar, maar wel 100% te voorkomen door tijdens de zwangerschap helemaal geen alcohol te drinken. Het enige juiste advies is dan ook: stop volledig met drinken als je zwanger bent of wilt worden!
Hoe herken je alcoholgebruik?

Onder invloed

 • veranderde stemming;
 • lichtrood gelaat;
 • soms lichtgeraakt of overdreven sentimenteel;
 • verminderde coördinatie, kleine ongelukjes.

Dag erna

 • adem die naar alcohol ruikt;
 • kater, hoofdpijn;
 • black-out: bij een black-out weet je niet meer wat er gebeurd is toen je onder invloed was.

Lange termijn

 • tolerantie: neer alcohol nodig hebben om effect nog te voelen;
 • ruzies en problemen met partner;
 • verminderde interesse in hobby’s;
 • achteruitgang van prestaties;
 • lichamelijke klachten aan maag, darmen, pijntjes enzovoorts.
Hulp nodig?

Neem contact met ons op!