Bedrijven en organisaties

Als bedrijf of organisatie kunt u te maken krijgen met problemen die worden veroorzaakt door verslaving of een riskante leefstijl, bijvoorbeeld door alcohol, drugs, gamen, gokken of roken.

  • Genotmiddelen komen overal voor, dus waarschijnlijk ook in uw organisatie, onder uw medewerkers.
  • Misschien werkt u met een doelgroep die problemen heeft of risico loopt op verslaving of afhankelijkheid, bijvoorbeeld in het onderwijs, het uitgaansleven of binnen de wijk.

Lang niet alle instellingen hebben een duidelijk beleid over het omgaan met (problematisch) middelengebruik. Ook kan het professionals ontbreken aan kennis over alcohol en drugs, of ontbreekt de kennis over mogelijke effectieve interventies.

Wat kan Kentra doen voor uw bedrijf of organisatie?

Kentra kan u op verschillende manieren helpen:

  • Kentra Preventie kan voorlichting geven op evenementen, op scholen en in het uitgaansgebied.
  • Kentra Preventie kan ook onderzoek doen naar gebruik in bijvoorbeeld een bepaalde wijk of gemeente.
  • Ook houdt Kentra Preventie bijvoorbeeld contact met kwetsbare groepen (zoals hangjongeren) in de gemeente.
  • Kentra Business biedt advies bij het opstellen van beleid op het gebied van genotmiddelen in uw bedrijf of organisatie.
  • Kentra Business biedt trainingen aan voor stoppen met roken. Deze trainingen worden in overleg met u aangepast aan uw organisatie of bedrijf.
  • Heeft u of uw werknemer hulp nodig, dan kunt u ook bij ons terecht voor individuele hulp bij Kentra Basis.
Een antwoord op elke vraag, volledig afgestemd op uw wensen

Voor nagenoeg elke vraag en elk probleem kunnen wij een antwoord bieden. Wat dat inhoudt, is volledig afhankelijk van uw wensen en behoeften en de doelen die u wilt bereiken. Voor wij een aanbod formuleren, verdiepen we ons in uw bedrijf en voeren een gesprek met u. Naar aanleiding daarvan kunnen we u bijvoorbeeld helpen met het vormgeven van beleid, preventieve maatregelen opstellen, of een training verzorgen voor uw medewerkers: altijd op locatie of op een locatie dicht bij u in de buurt. Uw bedrijf hoeft niet in Noord-Brabant gevestigd te zijn. Zonodig betrekken we ook andere professionals uit ons netwerk, zodat bijvoorbeeld een training over middelen gecombineerd kan worden met een agressieregulatietraining. Uiteraard kunnen we ook cliënten of medewerkers begeleiden of, indien nodig, behandelen. Enkele voorbeelden:

Incidenten op de fabrieksvloer door alcohol of drugs

Een producent binnen de transportsector constateerde ‘incidenten’ bij medewerkers door problemen met alcohol of drugs. Ze hadden daarover echter niks op papier staan. Wij hebben dit bedrijf geholpen met het opstellen en uitvoeren van beleid. Ook hebben wij de medewerkers getraind, zodat ze dit beleid op een goede manier konden implementeren.

Zerotolerancebeleid binnen de veiligheidssector

Een bedrijf in de veiligheidssector had eenzelfde vraag, maar gaf daarbij aan een ‘zerotolerancebeleid’ te voeren ten aanzien van drugs- en alcoholgebruik op het werk. Bij gebruik door de medewerker volgde ontslag op staande voet. Met dit bedrijf zijn wij in gesprek gegaan over de verschillende manieren waarop deze werkgever te werk kon gaan. De werkgever voelde zich verantwoordelijk voor de gezondheid van de medewerkers, maar besefte ook dat een zerotolerancebeleid een open en veilig klimaat in de weg kan staan.

LVG-cliënten extra kwetsbaar en beïnvloedbaar

Een instelling in de LVG-branche (Licht Verstandelijk Gehandicapten) werd regelmatig geconfronteerd met cliënten die alcohol of drugs gebruikten. Deze kwetsbare cliënten zijn gevoeliger voor druk en minder weerbaar en worden bovendien regelmatig uitgebuit door anderen (ook door dealers). De problematiek bij deze doelgroep vraagt een specifieke benadering. Wij hebben de medewerkers van de instelling getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van het middelengebruik. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt over mogelijke doorverwijzing van cliënten met risicovol of problematisch gebruik naar Novadic-Kentron, zodat zij op onze LVG-afdeling goede, specialistische zorg konden krijgen.

Wilt u weten wat wij voor uw instelling kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!