Cannabis (wiet)

Hieronder vindt u veel informatie over cannabis:

Wat is cannabis?
Wat zijn de effecten van cannabis?
Wat zijn de risico’s van cannabis?
Hoe herken je cannabisgebruik?
Hulp nodig?

Wat is cannabis?

Hasj en wiet komen van de hennepplant ofwel de cannabisplant. De werkzame stof in cannabis (hasj of wiet) is THC. Daarnaast zijn er nog meer stoffen die invloed hebben op de werking van cannabis. De belangrijkste is CBD (cannabidiol).

Wat zijn de effecten van cannabis?

Bij roken werkt cannabis na enkele minuten. Het effect neem af na twee tot drie uur. Van hasj en wiet kun je high of juist meer stoned worden. Als je high bent, ervaar je vooral psychische effecten. Je voelt je opgewekt en je krijgt een levendige fantasie. Stoned zijn is meer lichamelijk: je wordt ontspannen, bedwelmd en loom. Je hebt geen zin om te bewegen, je bent erg passief. Cannabis heeft ook medicinale toepassingen, zoals het verlichten van pijn en misselijkheid. Cannabis wordt dan niet gerookt, maar gebruikt in een inhalator of als thee.

Wat zijn de risico’s van cannabis?

Op korte termijn zijn er de volgende risico’s:

 • Geheugen, concentratie en logisch denken worden minder.
 • Soms valt de cannabis verkeerd. Je kunt je dan ziek en angstig voelen.
 • Coördinatie wordt minder en bloeddruk daalt. Hierdoor vallen mensen wel eens.
 • Problemen op school nemen toe. Ongeveer 10% van de jongeren die begint met blowen gaat dagelijks gebruiken. Begint iemand onder de 16 jaar, dan is er grotere kans op slechtere schoolprestaties. Daarnaast verhoogt dagelijks gebruik de kans op problemen als schooluitval en kan leiden tot problemen met justitie.

Op lange termijn zijn er de volgende risico’s:

 • De gebruiker kan verslaafd raken. Cannabis is het middel waarmee jongeren tot 25 jaar zich het vaakst aanmelden bij de verslavingszorg.
 • Gebruikers hebben grotere kans op bronchitis en op infecties van de luchtwegen. Bij het roken van een joint is de teerneerslag in de longen vier tot vijf keer groter dan bij een gewone sigaret.
 • Cannabis kan psychoses en schizofrenie veroorzaken bij mensen die hier aanleg voor hebben.
 • Hasj en wiet hebben een tijdelijk effect op het kortetermijngeheugen. Dingen die net gebeurd zijn, vergeet je. Als de hasj is uitgewerkt, functioneert het geheugen weer normaal. De vraag is of er ook blijvende effecten zijn. Bij twee groepen zijn mogelijk blijvende effecten op het geheugen te vinden. Dat geldt in eerste plaats voor jongeren die al heel jong (voor hun 16 of 17e jaar) beginnen met blowen. Gebleken is dat ook na stoppen deze groep slechter presteert op geheugentesten. Ook kwetsbaarder zijn gebruikers die zeer lang (meer dan 10 jaar) zeer intensief blowen (dagelijks meer dan een joint per dag). Zij kunnen last hebben van lichte stoornissen in aandacht en gedrag.
 • Schoolprestaties gaan achteruit.
 • Persoonlijke ontwikkeling wordt negatief beïnvloed. Nogal wat mensen blowen om geen last te hebben van negatieve gevoelens, angsten of spanningen. Of ze blowen om weg te lopen van hun verantwoordelijkheden. Het is aannemelijk dat als je lange tijd om die redenen blowt, dit invloed heeft op je persoonlijke ontwikkeling.
 • Veelvuldig cannabisgebruik vermindert mogelijk de kans op bevruchting.
 • Bij stoppen kunnen lichte onthoudingsverschijnselen optreden zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid en slecht slapen. Deze verschijnselen treden vooral op in de eerste twee weken na het stoppen. Daarna wordt het snel minder. Dieper slapen en dus meer dromen keren terug.
Hoe herken je cannabisgebruik?

Als iemand hasj of wiet rookt, herken je dat meteen aan de sterke, zoete geur.

Onder invloed

 • oogwit iets rood doorlopen;
 • wijdere pupillen;
 • suffig, loom of juist opgewekt;
 • zin om zoete dingen te eten;
 • giechelen;
 • minder goed functionerend kortetermijngeheugen: gebruikers kunnen dingen die net gezegd zijn zo weer vergeten;
 • concentratie gericht op een detail;
 • associatief denken.

Frequent gebruik

 • verwaarlozing hobby’s, vrienden, school;
 • teruggang prestaties;
 • nonchalant;
 • passief.
Hulp nodig?

Neem contact met ons op!