Casusbespreking door Kentra Business

Het is voor huisartsen soms moeilijk om achterliggende problemen zoals gebruik van alcohol, drugs, gokken en gamen te herkennen en ter sprake te brengen bij patiënten. Als huisarts heeft u een belangrijke troef in handen om ervoor te zorgen dat uw patiënten in een vroeg stadium de juiste hulp krijgen. Vroegsignalering heeft grote voordelen, voor de patiënt, maar ook voor u als verwijzer: zo kunnen vage en onbegrepen klachten vaak effectiever worden aangepakt. Kentra kan u hierbij helpen en biedt verschillende vormen van ondersteuning:

Consult

Samen met u en/of eventueel andere zorgverleners en de patiënt kunnen we een consult bieden over een medisch relevante zorgvraag.

Consultatie

Ook kunnen we u in specifieke situaties adviseren, zonder dat u de patiënt doorverwijst. Dit verloopt volgens een van tevoren afgesproken procedure. Vormen van consultatie zijn bijvoorbeeld een telefonische consultatie, meekijkconsultatie, een-op-eenconsultatie of casuïstiekoverleg. Het consult wordt door een behandelaar van Kentra uitgevoerd.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de mate van inzet van onze behandelaar en van de vormen van consultatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!