Drink of gebruik ik teveel?

Drinkt u teveel alcohol? Is uw gebruik van xtc, cannabis (wiet), sigaretten of andere genotmiddelen zorgwekkend? Vul de zelftest in! U krijgt dan een goed beeld en een persoonlijk advies.

Gebruik is nooit zonder risico’s, maar er zijn natuurlijk wel gradaties. Veel mensen drinken af en toe een glaasje alcohol, zonder daar problemen door te ervaren. Af en toe een gokje wagen in een casino, ’s avonds een paar uurtjes gamen, nu en dan een joint roken of zelfs recreatief xtc gebruiken op een dance-event: veel mensen kunnen dit zonder negatieve gevolgen doen. Maar wanneer wordt het risicovol?

Recreatief gebruik

Na de eerste fase van experimenteren, kan het gebruik min of meer “normaal” worden. Kenmerken:

 • Het gebruik vindt plaats op gepaste tijden en gepaste plaatsen.
 • Het gebruik heeft geen negatieve invloed op gezondheid, wonen, werk, sociaal leven, hobby’s, enzovoorts.
  Er wordt gebruikt vanwege de gezelligheid of ontspanning.
 • Het gebruik kan een tijdje worden uitgesteld of zelfs helemaal gestopt zonder dat dit tot klachten leidt.
  De omgeving heeft geen zorgen over het gebruik.

Risico’s

In deze fase zijn de risico’s over het algemeen hanteerbaar. Toch moet de gebruiker alert blijven.

 • Bewaken van de eigen grenzen is belangrijk.
 • Sommige middelen kunnen nauwelijks recreatief gebruikt worden vanwege de sterk verslavende werking. Zoals crack cocaïne (cocaïne die gerookt wordt) maar ook… nicotine.
 • Drugs en alcohol in combinatie met verkeer zijn ook in lage hoeveelheden verboden of zeer af te raden.
 • Zwangere vrouwen zouden helemaal nooit moeten roken of alcohol/drugs gebruiken.

Advies

 • Zorg ervoor dat u goed op de hoogte blijft van de (gezondheids)risico’s van het middel dat u gebruikt.
 • Spreek met uzelf af hoeveel u gebruikt en stop dan ook.
 • Voorkom gewoontevorming en gewenning. Gebruik niet dagelijks.
 • Doe zo nu en dan een zelftest om te controleren of uw gebruik niet is veranderd.

Meer informatie vindt u bij de betreffende middelen.

Problematisch gebruik / (beginnende) verslaving

Recreatief gebruik kan onder bepaalde omstandigheden (afhankelijk van het middel, de omgeving en de eigen gevoeligheid voor verslaving) langzaam maar zeker verschuiven naar problematisch gebruik. Kenmerken:

 • Het gebruik begint gepaste tijden en plaatsen te overschrijden. Bijvoorbeeld: voor een feestje thuis al een paar glaasjes nemen, tijdens het feest meer alcohol nuttigen dan gepland en na thuiskomst toch nog even die fles leegdrinken die er nog stond.
 • Activiteiten op het gebied van werk, wonen (huishouden of klussen), sociaal leven, hobby’s enzovoorts worden uitgesteld of krijgen minder aandacht.
 • De gezondheid kan onder het gebruik beginnen te lijden. Dat kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Veelvoorkomende klachten zijn: slaapproblemen, seksuele problemen, maag- en darmklachten, verminderde concentratie en onrust of geprikkeldheid.
 • Er wordt niet meer alleen maar vanwege de gezelligheid of ter ontspanning gebruikt, maar omdat de gebruiker zich onprettig voelt zonder de sigaret, het drankje, de game, het gokken, enzovoorts.
 • Ondanks problemen of klachten kan het gebruik kan slechts met moeite worden uitgesteld. Stoppogingen mislukken vaak.
 • De omgeving maakt zich zorgen en is kritisch over het gebruik. Ruzies komen geregeld voor.
 • Ontkenning en bagatelliseren (“bij mij is het zo erg niet”) zijn zeer gebruikelijk.

Risico’s

Wie zich in deze fase bevindt, begeeft zich op zeer glad ijs.

 • Het risico’s op schade voor de gezondheid is groot.
 • De kans op verslaving is groot, maar de problemen zijn nu nog goed op te lossen zonder blijvende gevolgen.
 • Omdat levensgebieden zoals wonen, werk, sociale contacten enzovoorts in het gedrang komen, kunnen hier problemen ontstaan. Daardoor is het gevaar op een vicieuze cirkel reëel (bijvoorbeeld door de problemen op het werk meer gaan drinken en daardoor weer meer problemen krijgen).

Advies

Doe onze zelftest om vast te stellen hoe het met uw gebruik is gesteld.
Zoek hulp! Een online behandeling kan een heel goede oplossing zijn.

Langdurige verslaving

Het is moeilijk waar precies de grens ligt met verslaving. De een noemt overmatig gebruik al verslaving, de ander vindt dit alleen nog maar “afhankelijkheid”. Wij zien gebruik, een riskante leefstijl en verslaving als een glijdende schaal. Bij een (langdurige) verslaving, ervaart de gebruiker grote problemen. Kenmerken:

 • De gebruiker is vele uren per dag bezig met het denken aan of gebruiken van middelen.
 • Het gebruik heeft nauwelijks nog sociale motieven, maar vindt plaats vanwege de roes en een enorme zucht naar het middel (craving).
 • De ontwenningsverschijnselen bij minderen of stoppen zijn groot, en zijn vaak aanleiding om weer te gebruiken.
 • De gebruiker is de ontkenning voorbij en ziet zelf in dat hij of zij verslaafd is.
 • De naaste omgeving is zeer bezorgd en dringt aan op het zoeken van hulp.
 • De schade aan de gezondheid kan (afhankelijk van het middel) zeer groot zijn.
 • Sociaal leven en hobby’s liggen nagenoeg stil. Maar ook werk, gezin en familie en financiën staan onder zeer grote druk.
 • Zonder hulp lukt het zelden hier uit te komen.

Risico’s

Wie langdurig verslaafd is, loopt grote risico’s.

 • Schade op de gezondheid kan langdurig of onherstelbaar worden.
 • Hoe langer verslaafd, hoe groter de kans dat het chronisch wordt en dat stoppen bijna niet meer lukt.
 • Ook problemen op het gebied van relaties, wonen, financiën enzovoorts kunnen zeer groot worden, zodat ze zonder ingrijpen van derden nagenoeg niet meer op te lossen zijn.

Advies

Doe onze zelftest om vast te stellen hoe het met uw gebruik is gesteld.
Zoek hulp! Zelfs in dit stadium is herstel heel goed mogelijk. Niet alleen van uw verslaving, maar ook op andere levensgebieden, zoals wonen en werk. Hulp kan meestal nog steeds ambulant (poliklinisch) plaatsvinden, mogelijk in combinatie met online behandeling.

Maakt u zich zorgen?

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen!