Hulp voor jongeren

Maakt u zich zorgen over uw kind? Kentra24 kan u en uw kind helpen! Kentra24 valt onder Kentra en biedt hulp aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar met verslavingsproblemen.

Die problemen kunnen heel divers zijn. Bijvoorbeeld overmatig gamen, het gebruik van cannabis, GHB, alcohol of combinaties van middelen.

Ook in de ernst is er veel variatie: van nét iets te heftig experimenteergedrag tot risicovol middelengebruik of zelfs verslaving. In die gevallen is er vaak ook samenhang met psychische problemen.

Kentra24 behandelt alle jongeren met problemen door genotmiddelen of gedragsverslavingen!

Individuele aanpak

Bij Kentra24 kijken we naar wat elke jongere in zijn of haar situatie nodig heeft. Behandelen vanuit de thuissituatie is het uitgangspunt, maar een dagbehandeling of opname is ook mogelijk.

De behandeling bij Kentra24 kan volledig worden afgestemd op de opleiding of het werk van de jongere. Ook kunnen jongeren gebruikmaken van een logeerbed, bijvoorbeeld als de reistijd tussen behandeldagen een probleem is, of om in het weekend nog een tijdje ver weg te blijven van alle ‘verleidingen’.

Positieve aanpak

Bij Kentra24 werken we met de ACRA-aanpak (Adolescent Community Reinforcement Approach). Dit is een positieve en toekomstgerichte aanpak waarbij we op alle gebieden in het leven (werk of opleiding, jongeren, sociale contacten, hobby’s, enzovoorts) naar oplossingen en alternatief gedrag zoeken, dat uiteindelijk méér beloningen oplevert dan het oude gedrag. We werken in kleine stapjes toe naar zichtbare resultaten. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk de ouders. Ook richten we ons nadrukkelijk op het leven ná de behandeling.

Meer weten over Kentra24? Ga naar de website www.kentra24.nl!