Jongeren verwijzen naar Kentra24

Kentra24 biedt zorg aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar in Noord-Brabant. We bieden een volledig aanbod: preventie, ambulante, klinische en online behandeling. We behandelen elk type verslaving, zoals wiet, cocaïne, GHB, alcohol, gamen en gokken.

Dit doen wij met een positieve, opbouwende aanpak op basis van belonen van gezond gedrag. Daarbij is vanaf dag één aandacht voor leven na de behandeling: wonen, werk, opleiding, enzovoorts. De behandeling is flexibel en wordt aangepast aan de combinatie met studie of werk.

Ambulante behandeling vindt plaats op vele locaties in Noord-Brabant. Voor opname kunnen jongeren terecht in onze prachtige, geheel op jongeren afgestemde kliniek in Sint-Oedenrode.

Als ouder, voogd of jeugdhulporganisatie kunt u kinderen aanmelden tot 16 jaar. Kinderen ouder dan 16 jaar moeten zichzelf aanmelden (dat kan ook samen met u). Het is belangrijk dat de jongere het legitimatiebewijs bij de hand heeft en een verwijzing van de huisarts heeft.

Intake

Na telefonische aanmelding plannen we zo spoedig mogelijk een afspraak in met een jeugdhulpverlener. Daarna vindt zo snel mogelijk een gesprek plaats met de jongere en/of ouders waarna de behandelmogelijkheden worden besproken. Een behandeling kan poliklinisch (vanuit thuis) plaatsvinden, maar de jongere kan ook tijdelijk worden opgenomen. Ook online behandeling is mogelijk.

Wachttijden

Voor jongeren streven we naar een zo beperkt mogelijke wachttijd. Jongeren krijgen voorrang, en we kunnen vaak snel met de behandeling starten. Op dit moment is er enige wachttijd voor klinische opname in Sint-Oedenrode. We zoeken daarbij passende oplossingen om toch al trajecten en ondersteuning te starten.
Een online behandeling kan meestal heel snel van start gaan.

Heeft u vragen over het doorverwijzen van een jongere? Neem contact met ons op!