Kinderen van verslaafde ouders

Als een ouder problemen heeft met alcohol, drugs of gokken, of psychiatrische problemen heeft, hebben de kinderen steun uit de directe omgeving nodig. Hoe jong ze ook zijn, ze voelen het heel goed aan als er thuis spanningen of problemen zijn.

Ieder kind gaat hier anders mee om. Bijvoorbeeld door:

  • druk doen of lastig worden;
  • zich in zichzelf terug te trekken uit schaamte;
  • heel behulp­zaam worden en te helpen bij allerlei huishoudelijke taken;
  • de rol van volwassene op zich nemen.
Voorkom problemen

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen of problemen met genotmiddelen kunnen op latere leeftijd zelf problemen krijgen, zoals:

  • gedragsproblemen;
  • sociale problemen;
  • emotionele problemen;
  • problemen met genotmiddelen.

Praat hierover met uw hulpverlener. Wij kunnen u helpen om uw zoon(s) of dochter(s) op een goede manier te begeleiden.

KOPP/KVO-groep

Het helpt als kinderen kunnen praten met leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken. Daarom heeft Novadic-Kentron samen met de GGZ-instellingen in Brabant de KOPP/KVO-groepen ontwikkeld. KVO staat voor Kinderen van Verslaafde Ouders. KOPP is de afkorting van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.

In de KOPP/KVO-groep zitten ongeveer acht kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Een medewerker van de GGZ en een medewerker van Novadic-Kentron begeleiden de groepjes.

Meer weten?

Lees de flyer over deze groepen!

Vragen of aanmelden?

Als u vragen heeft of u wilt uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met:

Kentra Preventie
Telefoonnummer 073-689 90 90
E-mail preventie@novadic-kentron.nl

U kunt dan vragen naar een KOPP/KVO-consulent.