Kosten behandeling

Hieronder vindt u informatie over de kosten. In de meeste gevallen wordt de behandeling vergoed en betaalt u alleen uw eigen risico.

Onder de achttien jaar

Ben jij of is uw kind jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg rechtstreeks aan Novadic-Kentron of Kentra.

Boven de achttien jaar

Als u boven de achttien bent en een behandeling krijgt bij Kentra Basis, dan wordt dit betaald door uw zorgverzekeraar (Zvw of Zorgverzekeringswet).

U betaalt alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar en mogelijk een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico is in 2016 € 385. Daarbovenop kunt u nog een vrijwillig eigen risico hebben, om uw maandelijke verzekeringspremie te verlagen.

Als u geen vrijwillig eigen risico heeft, betaalt u dus maximaal € 385. Minder kan ook: wat u precies moet betalen, is afhankelijk van hoeveel tijd aan uw zorg wordt besteed en wat de stand is van uw eigen risico. Als u uw eigen risico al betaald heeft voor andere zorg, hoeft u dit niet meer te betalen. Wij kennen de stand van uw eigen risico niet: dit kunt u navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Als u behandeld wordt door behandelaars van Kentra Basis in uw huisartsenpraktijk, dan is het in sommige gevallen mogelijk dat u het eigen risico niet hoeft te betalen. Sommige huisartsenpraktijken hebben namelijk samenwerkingsafspraken met ons gemaakt, waardoor zij direct bij ons zorg inkopen. U kunt uw huisarts hiernaar vragen.

Andere vormen van hulp en begeleiding

Sommige vormen van hulp of begeleiding kunnen door andere organisaties worden vergoed. Zo kunnen bepaalde vormen van begeleiding door Preventie door uw gemeente worden betaald, en kan uw werkgever een training binnen uw bedrijf betalen.