Onderzoek naar gebruik alcohol en drugs in uw gemeente

Kentra Preventie kan voor gemeentes – maar ook voor bedrijven zoals sportverenigingen – veldonderzoek doen. Dit wil zeggen dat in een bepaald gebied of in een bepaalde situatie het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en drugs wordt onderzocht en op basis hiervan adviezen worden geformuleerd. Voorbeelden zijn  onderzoek naar de aard en omvang van het alcohol- en drugsgebruik onder de hangjeugd in een wijk of onder het uitgaanspubliek in een bepaalde stad.

  • Kentra Preventie verkent met u de vraag, bespreekt de kaders en de focus van het onderzoek en maakt samen met u een onderzoeksvoorstel.
  • Na het verzamelen van de data “in het veld” (op basis van waarnemingen en/of vragenlijsten) wordt een rapport uitgebracht.
  • Uiteraard wordt de lokale situatie daarbij ook vergeleken met bredere (landelijke) trends. Op basis van de resultaten worden concrete aanbevelingen gedaan voor maatregelen of aangepast beleid.Bent u geïnteresseerd in een onderzoek in uw gemeente of organisatie? Neem contact met ons op!