Preventie in het uitgaansgebied

Kentra Preventie is uw partner voor een veiliger uitgaansgebied. Kentra Preventie doet dit op de volgende manieren:

  • Kentra Preventie kan aansluiten bij lokale horeca-overleggen om beleidsvoorstellen aan te dragen en te ondersteunen.
  • We leggen contact met recreatieve en risicovolle gebruikers van alcohol en drugs in het uitgaansgebied. Dit kan bijvoorbeeld met opvallende campagnes die de aandacht trekken en die jongeren uitdagen en prikkelen. Daarbij springt Kentra Preventie altijd in op actuele trends in gebruik, zoals bijvoorbeeld de risicovolle combinatie alcohol en cocaïne of de ludieke “Water fok die Kater”-campagne.
  • Maar ook ouders worden voorgelicht: samen met andere partijen gaat Kentra Preventie samen met ouders op stap. Tijdens een interactieve kroegentocht worden ouders voorgelicht over alcohol en jongeren, en kunnen zij in gesprek met deskundigen op het gebied van uitgaan en veiligheid.
  • En ten slotte richt Kentra Preventie zich samen met Kentra Business ook op deskundigheidsbevordering van een uitgebreid veld van professionals. Van artsen tot horecamedewerkers. Bijvoorbeeld met trainingen over hoe te handelen bij gezondheidsincidenten door drugs en alcohol of met een cursus verantwoord schenken.
Meer weten?

Neem contact met ons op!