Preventie kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren worden gekenmerkt door een opeenstapeling van risicofactoren. Deze risicofactoren vergroten zowel de kans op problemen met middelengebruik als overlast op straat aanzienlijk. Juist bij beginnende problemen is de kans op herstel (en daarmee ook de afname van overlast) het meest succesvol. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium veel aandacht te besteden aan jongeren met risicofactoren, en op zoek gaan naar aanwezige beschermende factoren.

Risicofactoren kwetsbare jongeren

Risicofactoren zijn bijvoorbeeld:

 • armoede;
 • gebrek aan ouderlijk toezicht;
 • middelengebruik door (oudere) broers of zussen;
 • impulsiviteit;
 • beschikbaarheid van genotmiddelen in de buurt of op school.
Beschermende factoren kwetsbare jongeren

Voorbeelden van beschermende factoren zijn:

 • een goede sociale controle;
 • een veilige schoolomgeving;
 • duidelijke regels en betrokkenheid van ouders;
 • een goed gevoel van eigenwaarde. Preventiewerkers (veldwerkers) leggen contact met de volgende kwetsbare groepen jongeren:
 • in armoede levende of gemarginaliseerde jongeren met een lage sociaal-economische status;
 • jongeren die omgaan met normoverschrijdende leeftijdgenoten, zwerfjongeren, hangjongeren, school-dropouts en spijbelaars;
 • jongeren met psychische problemen of gedragsproblemen;
 • jongeren die op vroege leeftijd zijn begonnen met gebruik van alcohol of drugs.

Per doelgroep hebben onze preventiewerkers kennis van welke interventies het meest effectief zijn.

Voorbeelden interventie kwetsbare groepen

Hangjongeren worden op straat voorgelicht en hun gebruik wordt geïnventariseerd. Waar dat nodig is, worden jongeren gemotiveerd om deel te nemen aan individuele trajecten, zoals de Moti-4.  Moti-4  is een individueel gesprekkentraject voor jongeren die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. In de gesprekken worden de problemen en het middelengebruik in kaart gebracht. De gesprekken zijn gericht op kennisoverdracht, bewustwording, motiverende gespreksvoering en het versterken van de weerbaarheid van de jongere. Ook kunnen interventies zich op ouders richten door hen bijvoorbeeld te wijzen op het bewezen effect van duidelijke regels en betrokkenheid.

Een ander voorbeeld van een groep kwetsbare jongeren zijn zwerfjongeren. Zij hebben vaak ernstige problemen op meerdere leefgebieden. De preventiewerkers helpen deze jongeren door hen te helpen bij het vinden van huisvesting. Daarna worden zij vaak gemotiveerd om gebruik te maken van de zorg.

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich in uw gemeente, wijk of organisatie zorgen over een kwetsbare groep? Neem dan contact met ons op!