Preventie op evenementen

Kentra Preventie is deelnemer aan het landelijke netwerk DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem), ondergebracht bij het Trimbos-Instituut. Vanuit onze rol kunnen wij lokale overheden adviseren over beleid, handhaving en preventie rondom evenementen, maar ook in het reguliere uitgaanscircuit.

Daarnaast verzorgt Kentra Preventie preventieve campagnes op evenementen. Zoals bijvoorbeeld de in 2015 samen met het Trimbos ontwikkelde GHB-campagne, xtc-voorlichting vanuit DIMS en aandacht voor NPS’en (nieuwe psychoactieve substances). Kentra Preventie zoekt daarbij, samen met de opdrachtgever, altijd naar aansprekende en prikkelende vormen van voorlichting.

Wij werken samen met verschillende partijen:

  • Kentra Preventie heeft een convenant met EMS (Event Medical Services) de grootste zorgaanbieder van middelengerelateerde gezondheidsverstoringen op (dance)evenementen.
  • We werken samen met GHOR/GGD, organisatoren van (dance)evenementen. Onze inzet is gericht op het voorkomen van ernstige incidenten.
  • Unity Peer Education, een landelijk project, is al vijftien jaar onderdeel van Kentra Preventie. Dit evidence based project richt zich op voorlichting door leeftijds/leefstijlgenoten van de bezoekers van evenementen, die bekend zijn met de doelgroep. Zij richten zich met name op de risico’s bij gebruik van middelen vanuit het oogpunt van harm reduction.
Meer weten?

Interesse in samenwerking met Kentra Preventie op uw evenement? Neem contact met ons op!