Preventie op scholen

Jongeren experimenteren graag en komen hierbij in aanraking met alcohol, sigaretten en andere drugs. Ook gamen of het gebruik van smartphones kunnen voor jongeren onweerstaanbaar zijn.

Veel middelen, zoals alcohol, roken en drugs zoals cannabis, zijn voor jongeren (nog) schadelijker dan voor volwassenen. Daarom is het belangrijk om hier op tijd – voordat jongeren gaan experimenteren – aandacht aan te besteden. Thuis, maar ook op school.

Om de scholen hierbij te ondersteunen, zijn onze preventieprogramma’s een gewaardeerd hulpmiddel. Leerlingen leren zo de risico’s beter inschatten en zich verantwoordelijk te gedragen.

Kentra Preventie neemt deel aan het landelijke programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) voor het voortgezet onderwijs. Met dit programma bieden we u een aantal mogelijkheden:

  • beleidsadvies;
  • deskundigheidsbevordering van docenten en ondersteunend personeel (wat gebruiken jongeren, wat zijn de effecten, hoe ga ik om met signalen van mogelijk gebruik, enzovoorts);
  • ouderparticipatie (bijvoorbeeld een interactieve thema-avond met theater);
  • aanwezigheid in Zorgadviesteams;
  • leergesprekken (gesprekken van preventiewerkers met leerlingen bij wie sprake is van vermoedelijk middelengebruik).
Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen!