Re-integratie van werknemers

Kentra Business biedt re-integratie, activering, jobcoaching, ziekteverzuimbegeleiding, outplacement en hulpverlening. Wij adviseren arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en werkgevers over ziekteverzuimbegeleiding, outplacementtrajecten en begeleiding bij werkhervatting.

Re-intregratie voor medewerkers die uit het arbeidsproces (dreigen te) raken

Kentra Business biedt re-integratietrajecten voor cliënten die uit het arbeidsproces zijn geraakt of dreigen te raken door problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen. We begeleiden, activeren, motiveren en zoeken de juiste match op arbeidsgebied, variërend van sociale activering, dagbesteding tot uitstroom naar een betaalde baan.

Re-integratie ziekteverzuimtrajecten, activering en maatschappelijke participatie

We bieden een integrale aanpak voor eerste- en tweedespoorziekteverzuimtrajecten waarbij er sprake is van gebruik of vermoedens van middelenmisbruik. Wij zorgen voor begeleiding van de werknemer, inschatting van de ernst van de verslavingsproblemen en schakelen behandelaars in. Tegelijkertijd bieden wij ondersteuning en herstel van de relatie werkgever-werknemer.

Werkwijze

Kentra Business beschikt over ervaren, gekwalificeerde medewerkers die gespecialiseerd zijn op alle terreinen van verslavingsproblemen in relatie tot werk en/of activering. Met behulp van een intensieve begeleiding, een duurzame aanpak en veelvuldige samenspraak met de opdrachtgever werken wij aan een oplossing voor alle betrokkenen. We stellen realistische doelstellingen en kunnen zo nodig direct behandeling inzetten in de BasisGGZ of gespecialiseerde zorg.

Meestal is het mogelijk om binnen een week een eerste afspraak te plannen. Hierna volgt een intakegesprek waarna een plan van aanpak wordt opgesteld, dat wordt besproken met de cliënt en de opdrachtgever. De cliënt wordt begeleid door een vaste medewerker van Kentra. Zo nodig wordt een korte en resultaatgerichte behandelting toegevoegd aan een traject.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de werkwijze van Kentra Business of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.