Roken

Hieronder vindt u informatie over tabak:

Wat is tabak?
Wat voelt men van tabak?
Wat zijn de risico’s van tabak?
Hoe herken je gebruik?
Hulp nodig?

Wat is tabak?

Tabak komt van de tabaksplant (nicotiana tabacum). Een tabaksblad bevat ongeveer 3% nicotine. Tabak wordt meestal gerookt. Tabaksrook bevat duizenden verschillende stoffen, waarvan er honderden schadelijk zijn. Voor zover nu bekend zijn dit onder meer rond de 70 stoffen die kankerverwekkend zijn. De bekendste stoffen in tabaksrook zijn nicotine, teer en koolmonixide.

Wat voelt men van tabak?

Nicotine is de verslavende stof in tabak. Zeven seconden na het inhaleren bereikt nicotine de hersenen en voel je de effecten:

 • opgewekt;
 • rustig, ontspannen;
 • toename zelfvertrouwen;
 • toename concentratie;
 • bij daling nicotinepeil: onrustig.
Wat zijn de risico’s van tabak?

Op korte termijn zijn er de volgende risico’s:

 • Roken is slecht voor je conditie. Dat komt doordat koolmonoxide de zuurstof in het bloed verdringt waardoor belangrijke organen te weinig zuurstof krijgen.
 • Rokers hebben een slechte adem.
 • Roken is duur. Als je twaalf sigaretten per dag rookt, kost je dat al € 1.182 per jaar ofwel € 98,55 per maand.
 • Roken is zeer verslavend, ook op de korte termijn.

Op lange termijn zijn er de volgende risico’s:

 • Behalve het risico op verslaving veroorzaakt roken een groot aantal ernstige en levensbedreigende ziekten. Ruim de helft van de rokers die blijven roken, sterft aan de gevolgen hiervan. Rokers leven gemiddeld tien jaar korter dan niet rokers. Dagelijks overlijden in Nederland meer dan 50 mensen als gevolg van roken.
 • Roken is schadelijk voor nagenoeg alle organen. Een groot aantal ziektes kunnen ontstaan door roken, zoals long-, strottenhoofd-, mondholte-, slokdarm-, blaas-, nier- en alvleesklierkanker, COPD, chronische bronchitis, longemfyseem, hartfalen, andere hart- en vaatziekten en beroertes.
 • Roken veroorzaakt een slechte huid en slechte tanden.
 • De risico’s van meeroken worden onderschat. Het aantal sterfgevallen door meeroken wordt geschat op enkele duizenden gevallen per jaar. Het gaat hierbij om hartaandoeningen en longkanker. Ook aan wiegendood overlijden jaarlijks een tiental baby’s.
 • Roken is ook schadelijk voor het ongeboren kind. De foetus groeit trager en het gemiddelde geboortegewicht is lager. Ook bij borstvoeding krijgt de baby schadelijke stoffen binnen.
Hoe herken je gebruik?

Onder invloed

 • naar rook ruiken/stinken;
 • verminderde eetlust;
 • subtiele stemmingswisselingen: je voelt je onrustig als je niet kan roken en je wordt weer rustig als je rookt.

Bij veelvuldig gebruik/verslaving

 • adem en kleren ruiken naar rook;
 • verouderde huid;
 • lelijke tanden;
 • helderheid stem neemt af;
 • kortademig, zeker na inspanning;
 • hoesten;
 • minder geld: roken is een aanslag op je budget, vooral bij jongeren.
Hulp nodig?

Wij hebben een speciale training Stoppen met roken, die u in groepsverband of online kunt volgen! Lees meer over deze training Stoppen met roken. Vragen? Neem contact met ons op!