Test je drugs bij een DIMS-locatie

Novadic-Kentron is met zeven testlocaties onderdeel van het landelijke netwerk Drugs Informatie en Monitoring Systeem, dat is ondergebracht bij het Trimbos-instituut.

De bij het DIMS aangesloten organisaties houden wekelijks een spreekuur waar recreatieve gebruikers hun drugs kunnen laten testen op werkzame stoffen en samenstelling. Doelen zijn:

  • gebruikers informatie geven over de samenstelling van de drugs en mogelijke risico’s;
  • schadelijke gevolgen van het gebruik van drugs minimaliseren;
  • trends binnen de Nederlandse drugsmarkt monitoren;
  • onderzoeken of de samenstelling van bekende drugs wijzigt;
  • nieuwe middelen op de markt in kaart brengen

Lees hier meer over hoe en waar je je drugs kunt laten testen!

Naast testen en monitoren heeft DIMS nog een aantal andere taken:

  • DIMS Noord-Brabant adviseert als expert op het gebied van trends en risico’s op aanvraag lokale overheden in Noord-Brabant ten aanzien van beleidsvoering en maatschappelijk debat.
  • Bij regionale of landelijke waarschuwingsacties (RedAlert) vanuit het DIMS (bijvoorbeeld vervuilde of zeer hooggedoseerde xtc) is de coördinator DIMS Noord-Brabant aanspreekpunt voor de ketenpartners, de pers en collega’s. Ook informeert de coördinator het zorgnetwerk in Brabant (ziekenhuizen, ambulancepersoneel, spoedeisende eerste hulpposten, huisartsposten, GGD/GHOR en hulpverlening op de evenementen).
  • DIMS Noord-Brabant adviseert en ondersteunt de GHOR, lokale overheden, security, politie, organisatoren en andere organisaties over voorzieningen die drugsgerelateerde gezondheidsverstoringen kunnen minimaliseren/voorkomen op (grootschalige) dance-events en in het reguliere uitgaanscircuit. Zo biedt DIMS Noord-Brabant ondersteuning aan convenantpartner Event Medical Service (EMS Uden) bij de medische hulpverlening op de dance-events in Noord-Brabant en voert daar ook de monitoring uit.
Meer weten?

Meer weten over DIMS? Neem contact op met DIMS-coördinator Charles Dorpmans , telefoonnummer 06- 22 97 60 68.

Meer weten over testen van drugs? Neem contact op met een testlocatie!